Monday, April 12, 2010

Results for 2010 USA Dance National DanceSport Championships

2010 USA Dance National DanceSport Championships took place April 9-11, 2010. Results are here:

Amateur Adult Championship Standard:
 1. 443 Ronen Zinshtein, Mariam Izmaylova - NJ
 2. 477 Igor Mikushov, Margaret Midura - NJ
 3. 105 Janis Kukainis, Samantha Mang - NJ
 4. 116 Vladislav Shahov, Milena Jasionek - NY
 5. 438 Pasha Pashkov, Daniella Karagach - NY
 6. 403 Oskar Wojciechowski, Katarzyna Szymanska - NY
Amateur Adult Championship Latin:
  1. 110 Valentin Chmerkovskiy, Daria Chesnokova - NJ
  2. 302 Ruslan Aydaev, Valeriya Kozharinova - NJ
  3. 474 Andrei Kazlovski, Kathleen Kapshandy - IN
  4. 307 Andrey Tarasov, Laura Kveladze - CA
  5. 312 Vitalii Proskurin, Natia Kuprava - CA
  6. 438 Pasha Pashkov, Daniella Karagach - NY
  7. 406 Tal Livshitz, Vlada Semenova - NJ
  Amateur Adult Championship Ten Dance:
    1. 438 Pasha Pashkov, Daniella Karagach - NY
    2. 447 Alexandre Tchernossitov, Regina Maziarz - NJ
    3. 406 Tal Livshitz, Vlada Semenova - NJ
    4. 380 Simeon Stoynov, Kora A. Stoynova - WA
    5. 413 Yuriy Nartov, Khyrstyne Barton - NY
    6. 190 Daniil Vesnovskiy, Anna Oblakova - NY

    No comments:

    Post a Comment